ท่อไนล่อน

  • ข้อต่อท่อไนล่อนหลายชั้นโมโน

    ข้อต่อท่อไนล่อนหลายชั้นโมโน

    คำอธิบาย ชื่อผลิตภัณฑ์: การติดตั้งท่อแบบ Mono Layer บริษัทของเราใช้ท่อไนลอน PA-11, PA-22 อย่างระมัดระวังเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของความเสถียร รัศมีโค้งงอขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ความเสถียรของมิติ การซึมผ่านต่ำ และมีข้อดีหลายประการ และปลอดภัยในการใช้งานในระบบเบรกรถยนต์และระบบเชื้อเพลิง อากาศ น้ำ สารเคมี การหล่อลื่น ระบบควบคุมการชลประทาน โรงงานสิ่งทอ โรงงานอาหาร ท่อขนส่งน้ำมัน ยานพาหนะ และเรือ และ ...