2 วิธี

  • ข้อต่อท่อพลาสติกแบบตรงสองทาง

    ข้อต่อท่อพลาสติกแบบตรงสองทาง

    ข้อมูลจำเพาะ ตัวเชื่อมต่อท่อข้อต่อตรง 2 ทาง ID4 ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตรงเท่ากัน วัสดุ พลาสติก PA12GF30 ข้อมูลจำเพาะ PA ID4-ID4 สภาพแวดล้อมการทำงาน 5 ถึง 7 บาร์,-30 ℃ ถึง 120 ℃ ขั้วต่อท่อ ข้อต่อตรง 2 ทาง ID6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อต่อตรงเท่ากัน วัสดุ พลาสติก PA12GF30 ข้อมูลจำเพาะ PA ID6-ID6 สภาพแวดล้อมการทำงาน 5 ถึง 7 บาร์, -30 ℃ถึง 120 ℃ ขั้วต่อท่อ ข้อต่อตรง 2 ทาง ID6-6.35 ประเภทสินค้า ลดข้อต่อตรง วัสดุ พลาสติก PA12GF30...